MiniMax's X-enia

SE10693/2012

Hjärtat utan anmärkning vid 4 år och 7 månader

Utställningsresultat