MiniMax's Peggy Sue

"Peggy"

S58639/2008

Hjärtat utan anmärkning vid 8 år och 8 månader

 

 

Hjärtkollad UA augusti 2014 (6 år)