MiniMax's Peggy Sue

"Peggy"

S58639/2008

Hjärtat utan anmärkning vid 10 år

 

 

Hjärtkollad UA augusti 2014 (6 år)