MiniMax's Simply Red

"Nellie"

SE35030/2010

Hjärtat utan anmärkning vid 6 år och 11 månader