MiniMax's Simply Red

"Nellie"

SE35030/2010

Hjärtat utan anmärkning vid 9 år

Fri från Episodic Falling, Curly Coat/Dry Eye eftersom båda föräldrarna genom DNA-test förklarats fria