Bilder från Isidors medverkan i en Inga Lindström-film