Bakgrund/Ändamål

Cavalier King Charles Spaniel är rasbiologiskt mycket nära besläktad med King Charles Spaniel. Hundar av spanieltyp har funnits i Europa sedan forntiden. Ofta kan man se förbluffande "moderna" spaniels på målningar av mycket gammalt datum, och redan från 1200-talet finns det avbildningar av dvärgspaniels. Någon distinkt skillnad mellan dvärgspaniels och jaktspaniels kan man emellertid inte skönja förrän i mitten av 1830-talet. Det var då engelsmännen började korsa in ostasiatiska småhundar i King Charles Spaniel. Först år 1945 erkändes Cavalier King Charles Spaniel som enskild ras av Engelska Kennelklubben. Rasen är numera spridd över stora delar av världen och den är en mycket uppskattad sällskaps- och utställningshund.

Helhetsintryck
Cavalier King Charles Spaniel är en livlig, behagfull och välbalanserad hund, med milt uttryck. Till karaktären är den absolut orädd ock käck. Till temperamentet är den glad, vänlig, aldrig aggressiv, utan antydan till nervositet.  
Cavalieren är en liten alltigenom lagom hund, av spanieltyp. Stor vikt bör läggas vid typ och temperament. Könsprägeln skall vara tydlig.

De enda tillåtna färgerna är:
Black and tan
dvs korpsvart med rödbruna tecken över ögonen, på kinderna, öronens insidor, på bröstkorgen, benens och svansens undersida (omkring analöppningen). Tanfärgen ska vara klar.  

Ruby
dvs enfärgad djup röd. Vita tecken är inte önskvärda.  

Blenheim
dvs varmt kastanjefärgade tecken (väl uppbrutna fläckar) på pärlvit botten. Tecknen ska vara jämnt fördelade på huvudet och lämna plats mellan öronen för den mycket uppskattade rombformade fläcken (spot), som är speciellt karakteristisk för denna färgvariant.  

Trefärgad
dvs svart och vitt jämnt fördelat och uppbrutet, med tan (rödbruna) tecken över ögonen , på kinderna, öronens insidor, på benens insidor och svansens undersida.
Det är absolut inte önskvärt med någon annan färg eller kombination av färger.  

Vikt
Vikten mellan 5,5-8 kg. Mest önskvärt är en liten välbalanserad hund, som håller sig inom dessa viktgränser.