MiniMax's Baldo

 SE55121/2013

Hjärtat utan anmärkning vid 7,5 år

Hjärtat utan anmärkning vid 3 år och 7 månader